SHOCHIKU COMPANY

104-0045
Tokyo
Tokyo
4-1-1 Togeki Bldg., Tsukiji, Chuo-ku
Japan
Phone: 81359425575

Theatres: 32

Screens: 305

  • Pres. & CEO: Jay Sakomoto