TOHO CINEMAS

100-8421
Tokyo
Chiyoda
Yūrakuchō, Hibiya Chanter 5F
Japan
Phone: 03-5512-1234

  • Pres.: Kazuhiko Seta
  • Dir.: Masayuki Toshima